Hallinto

 

Meri-Helsingin musiikkiopiston toiminnasta vastaa Meri-Helsingin musiikkiopiston
kannatusyhdistyksen hallitus, joka toimii myös musiikkiopiston johtokuntana.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdesta kolmeen muuta
varsinaista jäsentä. Lisäksi hallituksen muille varsinaisille jäsenille valitaan yksi varajäsen.

Opettajakunnan keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valitsemalla edustajalla
tai hänen varahenkilöllään on puhe- ja läsnäolo-oikeus musiikkiopiston hallituksen ja johtokunnan kokouksissa.

 

Vuonna 2014-2015 hallituksen jäseniä ovat:

 

Puheenjohtaja

Stina Myllys

 

Varapuheenjohtaja

Eeva Oksala

 

Maarit Haukka
Varsinainen jäsen

 

Sami Lindroos
Varsinainen jäsen

Minna Pajari

Varajäsen

Hallituksen esittelijänä toimii:

Laura Lintula
Rehtori
laura.lintula(@)meri-helsinginmusiikkiopisto.org

Hallituksen puhevaltaisia jäseniä ovat:

Timo Peltonen
Opettajien edustaja
timo.peltonen(@)meri-helsinginmusiikkiopisto.org

 

Yhdistyksen jäseneksi liittyminen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperien edistämistä harrastava henkilö, joka ilmaisee kirjallisesti tai internet-lomakkeella yhdistyksen hallitukselle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäsenen jäsenyys tulee voimaan kun hallitus on jäsenen hyväksynyt.
Varsinaisen jäsenen vuosimaksu on 5 €

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan ottaa hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenen vuosimaksu on 200 €

Liittymislomake löytyy täältä

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Rekisteri-ja tietosuojaseloste